Administrativ

Serviciul RUNOS și RP
Sef serviciu: Ec. Ignat Simonica


Financiar – contabilitate
Director financiar-contabilitate: Ec. Jurje Dorin

Birou achizitii
Coordonator : Ec. Prigoană Radu

Serviciul administrativ – include serviciile: spălătorie, pază, muncitori
Compartiment tehnic, bloc alimentar
Șef Serviciu: Cons. Jr. Tarța Anca Iulia

Compartiment juridic
Cons. Jr.: Biriș Cosmin


Compartiment statistică și evaluare medicală
Responsabil compartiment.: Ec. Hara Florica

Compartiment culte
Pr. Biriș Cosmin

Biroul de Management al Calității
Coordonator birou: Dr. Moga Daniela

Compartiment SSM și PSI
Responsabil: Th. Vamoș Eleonora

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE

shadow