Pacienti

Info pacienti

Tarife CAS 2023

Drepturi

● Sa fie insotit de infirmieri, daca sunt in stare grava sau netransportabili (pe brancard sau cu carucior) in cadrul sectiei cat si in cadrul altor compartimente in raport cu prevederile medicului curant; Pacientul valid va merge la explorarile de pe alte sectii, insotit de personalul sanitar.
● Sa fie ajutat de infirmier sa se alimenteze in conditii igienice corespunzatoare, cu respectarea dietei prescrise de medical curant.
● Sa fie ajutat sa-si faca toaleta zilnica functie de starea sa de validitate.
● Sa i se efectueze in cel mai scurt timp investigatiile pentru precizarea diagnosticului si aplicarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) individualizat si diferentiat in raport cu starea bolnavului, natura si stadiul evolutiv al bolii.
● Sa fie informat (pacientul sau persoanele cele mai apropiate) asupra bolii si evolutiei, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat
● Sa i se asigure o ambianta placuta, o alimentatie corespunzatoare afectiunii atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, precum si o servire a mesei in conditii de igiena.
● Sa i se permita – in cazuri deosebite si cu avizul medicului sef de sectie – internarea cu insotitor, cu respectarea prevederilor legale.
● Sa paraseasca spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost incunostiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate, consemnandu-se sub luare de semnatura a bolnavului si a medicului, aceasta situatie, in Foaia de Observatie.
● Sa i se elibereze la externare biletul de iesire, intocmit de medicul curant cu aprobarea medicului sef de sectie precum si sa primeasca recomandari de tratament dupa externare, eventual certificate de concediu medical, retete gratuite/compensate.
● Sa completeze chestionarul de satisfactie la externare.
● Sa beneficieze de toate ingrijirile medicale, fara a fi conditionat de avantaje materiale sau servicii personale.

Obligatii

● Sa respecte si sa pastreze starea de curatenie in salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
● Sa asigure pastrarea lenjeriei de spital primita (pajama, halat).
● Sa-si pastreze in frigider alimentele aduse de familie.
● Sa respecte personalul medico-sanitar.
● Sa nu paraseasca spitalul pe durata internarii, decat in cazurile recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unitati sanitare).
● Sa respecte prescriptiile medicului curant.
● Sa prezinte la internare biletul de trimitere de la medical de familie, actul de identitate, talonul de pensie, adeverinta de la C.A.S.
● Sa respecte programul de odihna, servire a mesei si primire de vizitatori al unitatii sau cel instituit in situatii de carantina.
● Sa semnaleze asistentei sefe sau medicului sef de sectie orice deficienta intervenita pe parcursul internarii sale, in legatura cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient.
● Sa nu depoziteze alimente primite de la familie (apartinatori) in noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului.
● Sa nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect (aliment, gunoi, etc).
● Sa nu introduca in spital bauturi alcoolice si sa nu consume astfel de bauturi.
● Sa nu fumeze in incinta spitalului.

Galerie

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE

shadow