Compartiment HIV/SIDA

Compartiment HIV/SIDA

A

sistență medicală pentru bolnavii în regim de spitalizare continuă și spital de zi din Cluj și județele arondate (BH, SJ, SM, MM) și din alte județe. Consiliere, monitorizare și tratament profilactic al expunerilor profesionale/nonprofesionale pentru infecție cu HIV, hepatită B și hepatită C.

Serviciul de asistență socială
• Consilierea persoanelor care trăiesc cu HIV și a familiilor acestora
• Intervenția socială în caz de criză
• Evaluarea socială a persoanelor care trăiesc cu HIV și a familiilor acestora
• Orientarea beneficiarilor spre alte instituții – primăriile de domiciliu, Direcția Generalăa de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agenția Județeană de Prestații Sociale Cluj
• Colaborarea cu organizații non-guvernamentale active în domeniul promovării drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV
• Oferim servicii de asistență socială pentru celelalte categorii de pacienți ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase în funcție de nevoi (copii, adulți, persoane vârstnice).

Servicii psihologice
• Consiliere pre-testare HIV pentru populația generală
• Consiliere psihologică pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și renunțarea la comportamente de risc
• Consiliere în vederea aderenței la tratament cronic
• Consiliere de susținere pentru diminuarea stresului

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE

shadow

Echipa medicala