Administrativ

Serviciul RUNOS și RP
Șef serviciu: Ec. Misan Nicoleta
runos@infectioasecluj.ro


Birou contabilitate
Șef birou: Ec. Pasc Adrian
contabilitate@infectioasecluj.ro

Birou achiziții publice
Șef birou : Ec. Prigoană Radu
achizitii@infectioasecluj.ro

Serviciul administrativ – include serviciile: compartiment tehnic, personal de deservire, activitate de întreținere clădiri, instalații apă, lumină și încălzire, deservire posturi fixe tehnice, bloc alimentar, bloc alimentar, spălătorie

Șef Serviciu: Cons. Jr. Tarța Anca Iulia
administrativ@infectioasecluj.ro


Compartiment juridic
Cons. Jr: Biriș Cosmin
juridic@infectioasecluj.ro

Biroul de Management al Calității
Coordonator birou: Dr. Moga Daniela
bmc@infectioasecluj.ro

Compartiment SSM și PSI
Specialist în domeniul sănătății și securității în muncă:
Specialist SSM: Vamoș Eleonora, Specialist SSM: Doleanu Florin
ssm.psi@infectioasecluj.ro

Asistent medical șef spital
Pianoschi Dana
assef.sp@infectioasecluj.ro

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE

shadow