Compartiment HIV/SIDA

Compartiment HIV/SIDA

A

ctivităţi implementate la nivelul Centrului regional HIV/SIDA Cluj-Napoca prin Spitalul Clinic de Boli Infecţioase sunt reprezentate de :

Evaluarea clinică şi imuno-virusologică a bolnavilor confirmaţi cu infecţie HIV din teritoriul arondat centrului regional.
Formularea recomandărilor pentru bolnavii cu infecţie HIV/SIDA din teritoriul arondat centrului regional privind:iniţierea tratamentului cu medicamente ARV şi schema de utilizat, conform Ghidului naţional de tratament ARV , schimbările de tratament în cazurile cu reacţii adverse sau cu eşec prin rezistenţă la ARV și profilaxia pentru principalele infecţii oportuniste
Efectuarea monitorizării periodice cu determinarea nivelului limfocitelor CD4 şi a valorii RNA-HIV.
Realizarea iniţierii şi continuării tratamentului ARV la bolnavii confirmaţi cu infecţie HIV/SIDA aflaţi în evidenţă activă proprie.
Realizarea profilaxiei principalelor infecţii oportuniste asociate cu infecţia HIV/SIDA.
Monitorizarea nivelului de aderenţă la tratament pentru bolnavii cu infecţie HIV din teritoriul arondat centrului regional.
Monitorizarea şi evaluarea la nivel regional a implementării activităţilor specifice de către spitalele de boli infecţioase din teritoriul arondat.
In domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV/SIDA: testarea HIV a contacţilor cu persoane infectate HIV, a persoanelor din alte categorii de risc.
Efectuarea profilaxiei postexpunere: la gravide HIV-pozitive şi nou-născuţi până la vârsta de 6 săptămâni; la persoane expuse accidental la sânge şi alte secreţii provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat şi cu comportament la risc.
Serviciile se acordă în regim de spitalizare continuă, spital de zi sau ambulator.
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca are arondate judetele:
Bihor, Cluj, Maramureş, Satu Mare și Sălaj.

Bibl: ordin 722/2017, anexa 2 la normele tehnice (Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA).

Serviciul de asistență socială

• Consilierea persoanelor care trăiesc cu HIV și a familiilor acestora
• Intervenția socială în caz de criză
• Evaluarea socială a persoanelor care trăiesc cu HIV și a familiilor acestora
• Orientarea beneficiarilor spre alte instituții – primăriile de domiciliu, Direcția Generalăa de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agenția Județeană de Prestații Sociale Cluj
• Colaborarea cu organizații non-guvernamentale active în domeniul promovării drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV
• Oferim servicii de asistență socială pentru celelalte categorii de pacienți ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase în funcție de nevoi (copii, adulți, persoane vârstnice).

Servicii psihologice

• Consiliere pre-testare HIV pentru populația generală
• Consiliere psihologică pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și renunțarea la comportamente de risc
• Consiliere în vederea aderenței la tratament cronic
• Consiliere de susținere pentru diminuarea stresului

Echipa medicala