CPIAAM

Compartimentul pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale (CPIAAM)

C

PIAAM este situat la parterul clădirii principale și asigură la nivelul spitalului și a Ambulatorului Integrat desfășurarea următoarelor activități:
– Elaborarea documentelor necesare realizării activităților de supraveghere, prevenire și limitarea IAAM la nivelul spitalului;
– Activitatea de supraveghere epidemiologică a IAAM la nivelul SCBI prin intermediul Registrului electronic unic de monitorizare a IAAM;
– Supravegherea utilizării antibioticelor la nivelul secțiilor și compartimentelor SCBI;
– Organizarea şi participarea la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție prin recoltarea testelor de autocontrol bacteriologic al eficienţei procedurilor de curăţare şi dezinfecţie efectuate la nivelul secţiilor şi compartimentelor SBCI;
– Realizarea Programului Naţional I.5. de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei prin programul de supraveghere, în sistem sentinelă, a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecţii invazive;
– Supravegherea expunerilor accidentale a personalului angajat, la produse biologice;
– Completarea formularelor standardizate, elaborarea materialelor necesare și efectuarea raportărilor periodice către DSPJ Cluj;
– Monitorizarea condițiilor igienico-sanitare și a condițiilor de menţinere a sterilităţii dispozitivelor şi materialelor sanitare la nivelul secțiilor și compartimentelor;
– Efectuarea de anchete epidemiologice pentru cazurile de IAAM, situații epidemiologice cu risc crescut pentru apariția de IAAM și alte anchete epidemiologice la solicitarea DSPJ Cluj;
– Efectuarea programului de vaccinare a personalului angajat al spitalului în colaborare cu medicul de medicina muncii și DSPJ Cluj.
– Analiza circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol bacteriologic al eficienţei procedurilor de curăţare şi dezinfecţie efectuate la nivelul secţiilor şi compartimentelor SBCI, în colaborare cu medicul şef al Laboratorului de Microbiologie al spitalului;
– Organizarea şi derularea de activităţi de formare continuă a personalului în domeniul prevenirii IAAM, pe baza unei planificări anuale;
– Monitorizarea calității apei potabile distribuită în rețeaua internă a SCBI;
– Implementarea unor metodologii naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi a studiilor de supraveghere a IAAM, la solicitarea DSPJ Cluj și Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile.

Echipa medicala